Kényszerített felszámolás

1 、 Mi a Margin Ratio?

Teljes felszámolás (előző rendszer)

 • Fix Margin Margin Ratio = (Fix Margin + UPL) / Pozíció margó
 • Pozíció különbözet ​​= Szerződés névértéke * Szerződések száma / (Átlagos nyitott pozíció ár * Tőkeáttételi szint)
 • Kereszt-árrés arány = (Mérleg + RPL + UPL) / (Pozíció Margó + Munkarendelés visszatartó margója)
  • Pozíció margó = szerződés névértéke * kapcsolattartók száma / (utoljára kereskedett ár * tőkeáttételi szint)
  • Ha a kereskedő fedezeti hányadosa megsérti a 10% -ot a 10-szeres tőkeáttételnél, akkor a fedezethívás elindul.

   Ha a kereskedő fedezeti hányadosa megsérti a 20% -ot a 20-szoros tőkeáttételnél, akkor a fedezethívás elindul.

   Az LTC 10x szerződés esetén, ha a veszteség elérte a pozíció margó 90% -át, akkor fedezethívást váltanak ki.

   Az LTC 20x szerződés esetén, ha a veszteség elérte a pozíció margó 80% -át, akkor fedezethívást váltanak ki.

   Részleges felszámolás (új rendszer)

   • Fix Margin Margin Ratio = (Fix Margin + UPL) / Pozíció értéke
   • Kereszt-árrés arány = (Mérleg + RPL + UPL) / (Pozíció értéke + Munkarendelések visszatartó margója * Tőkeáttételi szint)
   • Pozíció értéke = Szerződés névértéke * Szerződések száma / Legutóbbi ár

   2 、Mi a kényszerű felszámolás?

   Cross-margin módban: Ha egy pozíció legújabb kereskedési ára kedvezőtlen irányba megy a felhasználó számára, a teljes felszámolás érdekében, ha határidős számlája saját tőke 10-szeres tőkeáttétel melletti fedezetének 10% -a (= fenntartási fedezeti hányad 10%) vagy 20-szoros tőkeáttétel melletti fedezetének 20% -a (= fenntartási fedezeti ráta 20%), a pozíció kényszer-felszámolásra kerül, amelyet kényszer-felszámolásnak nevezünk. Részleges felszámolás esetén a fedezeti lehívás akkor történik, ha a fedezeti arány alacsonyabb, mint a szükséges fenntartási fedezeti arány. Miután egy pozíció kényszer-felszámolásra került, a rendszer törli a felhasználó összes be nem teljesített megrendelését, hogy felszabadítsa a fedezetet, hogy lássa, a felhasználó fenntartási fedezeti hányadosa még mindig alacsonyabb-e 10% -nál 10-szeres tőkeáttételnél, vagy 20% -nál 20-szoros tőkeáttételnél teljes felszámolási mód esetén vagy a részleges felszámolási módhoz szükséges karbantartási fedezeti hányadot. Ha igen, akkor a kényszer-végelszámolási motor átveszi a holding pozíciót, és a záró megbízásokat olyan áron hozzák forgalomba, amelyen a kereskedelem hatékonysága és a likvidációs nyereség maximalizálható a legújabb piaci mélység, alap, csődár és indexár.

   Rögzített fedezetű üzemmódban: Ha egy pozíció legújabb kereskedési ára a felhasználó számára kedvezőtlen irányba megy, ha pozíciójának fenntartási fedezeti hányadosa a 10-szeres tőkeáttételhez képzett árrés ≤10% -a, vagy 20-szorosára pedig a margin 20% -a tőkeáttétel a teljes felszámolási módhoz, vagy alacsonyabb, mint a részleges felszámolási módhoz szükséges előírt fenntartási ráta arány, a helyzetet kényszer-felszámolni kell, és a kényszer-felszámolási motor átveszi. Ebben a szakaszban a felhasználó felszámolási vesztesége megegyezik azzal a veszteséggel, amikor a pozíciófenntartási fedezeti hányadosa nullára csökken. A maximális veszteség nem haladja meg a felszámolási pozíció teljes fedezetét.

   Cross-margin módban az összes szerződés összes pozíciója lezárásra kerül, amikor kényszer-felszámolás indul. Rögzített fedezetű üzemmódban csak a felszámolási oldal pozíciói lesznek zárva, ha kényszer-felszámolás indul.

   A kényszer-felszámolás kiváltásakor kockázatkezelési rendszerünk átveszi az összes holding pozíciót. A felhasználó felszámolási vesztesége az a veszteség lesz, amikor a fenntartási fedezeti ráta nulla. Ugyanakkor a kockázatkezelési rendszer záró megbízást küld a piacra olyan áron, amelyen a kereskedés hatékonysága és a felszámolási nyereség maximalizálható. a piaci likviditásról, az eladási-eladási spreadről, a csődárról és az indexárról. A záró megrendelést rendszerünk szorosan figyelemmel kíséri. Ha a megbízás hosszú ideig nem teljesül, rendszerünk újraértékeli a piaci mélységet, bázist, csődárat és az index árát, hogy új záró megbízást hozzon létre, amíg teljes mértékben teljesül. A kényszer-felszámolás bekövetkeztét követően a felszámolási pozíciók el lesznek különítve a felhasználó tőkemérlegétől. Ha a pozíciók nem teljesülnek maradéktalanul, akkor a veszteség a felhasználó felszámolási veszteségeként kerül naplózásra, és a szállítás során szocializálódik. A felhasználók nem szenvednek további veszteségeket a felszámolási pozíciók miatt.

   A kitöltött és kitöltetlen felszámolási megbízások állapota a felszámolási megbízások listáján található. Ha a felszámolási pozíciók (záró hosszú vagy rövid záró) a csődár felett (fenntartási fedezeti ráta = 0) vannak kitöltve, prémiumok keletkeznek, és a jövőbeni társadalmi veszteségek fedezésére vagy a határidős kereskedelemben bekövetkezett események rendezésére biztosítási alapba kerülnek befizetések..

   Ha a felszámolási pozíciók (záró hosszú vagy záró rövid) a csődár alatt (fenntartási fedezeti ráta = 0) vannak kitöltve, vagy a teljesítés alatt nem teljesek, akkor társadalmi veszteség keletkezik és a biztosítási alap fedezi. Ha a veszteséget nem lehet teljes mértékben fedezni, a fennmaradó részt visszafizettetik. A veszteséget a mind a három szerződés összes felhasználója által elért nyereséggel társítják.

   3 、Felszámolási és kockázatkezelési szabályok


   Határidős ügyleteink fix fix, cross margin és likvidációs ár módokat alkalmaznak. A befektetők csak fix stílusú vagy cross-margin módot választhatnak kereskedési stílusuknak megfelelően.

   Ha a felhasználó a margók közötti módot választja, határidős számláján a teljes tőkemérleg, plusz az összes realizált nyereség és veszteség felhasználásra kerül pozíciók fedezeteként. Ha a fedezetráta 10% (10x) / 20% (20x) vagy annál alacsonyabb a teljes felszámolási módnál, vagy a szükséges fenntartási fedezeti arány a részleges felszámolási módnál, akkor a számla kényszer-felszámolásra kerül. Valamennyi pozíció kényszer-lezárásra kerül, míg a felszámolási megbízások továbbra is betöltetlenek lesznek, azokat a biztosítási alap fedezi vagy szocializálták.

   Ha a felhasználó fix margó módot választ, a szükséges kezdeti margin egyben a pozíció margó is lesz. Ha a fedezeti hányad 10% (10x) / 20% (20x) vagy annál alacsonyabb a teljes felszámolási mód esetében, vagy a szükséges fenntartási fedezeti arány részleges felszámolási mód esetén, a számla felszámolásra kerül. A szerződés ugyanazon oldalán található összes pozíció kényszer-lezárásra kerül. Míg a másik fél pozícióit és más szerződéseket ez nem érinti.

   Kereszt margó mód: a határidős számlán rendelkezésre álló összes BTC és LTC pozíció marginnak számít. A fedezet összege tehát az áringadozásnak megfelelően változni fog. Amikor a határidős ár a befektető számára kedvezőtlen irányba mozog, a befektető saját tőkéje csökken. Ha a fedezeti hányad 10% (10x) / 20% (20x) vagy ennél alacsonyabb a teljes felszámolási módnál, vagy a szükséges fenntartási fedezeti arány a részleges felszámolási módnál, a számla felszámolásra kerül. A veszteség megegyezik vagy közel lesz a határidős számlájának tőkemérlegéhez. A felhasználó növelheti a margót vagy megváltoztathatja a szerződések számát a tőkeáttételi szorzó manipulálásához. Minél magasabb a fedezet, annál alacsonyabb a szerződés száma, így alacsonyabb a tőkeáttételi szorzó és alacsonyabb a kényszer-felszámolás kiváltásának kockázata.

   Rögzített margó mód: a kezdeti margin a pozíció margónak tekintendő. Tehát a fedezeti összeg változatlan marad akkor is, ha a határidős ár ingadozik. Amikor a határidős ár a befektető számára kedvezőtlen irányba mozog, nem realizált veszteségek keletkeznek. Ha a fedezeti hányad 10% (10x) / 20% (20x) vagy ennél alacsonyabb a teljes felszámolási módnál, vagy a szükséges fenntartási fedezeti arány a részleges felszámolási módnál, a számla felszámolásra kerül. A veszteség megegyezik vagy közel lesz a szerződés oldalán elhelyezett kezdeti fedezethez.

   Likvidációs ár mód: Annak elkerülése érdekében, hogy az ingadozó piaci mozgások több helyzet kényszerített felszámolásához vezessenek, az OKEx határidős ügyletek likviditási ármódot biztosítanak a befektetők számára a kockázat minimalizálása érdekében. Amikor a felhasználó számláját felszámolják, az összes holding pozíciót olyan áron zárják le, hogy a számla sajáttőkéjét a piaci ár helyett nullára változtassák. Ez a mód elkerülheti a piac ütését és minimalizálhatja a határidős kereskedelem ármozgásait. Ha a felszámolt megbízásokat az elszámolás után nem teljesítik, a kitöltetlen megbízásokat csődpozíciónak tekintik, és az összes határidős piac összes felhasználója által elért nyereséggel szocializálják..

   Ha a felhasználói pozíció vagy a nyitott megbízások nagysága olyan szintre nő, amely visszafizetési veszélyt jelent a határidős kereskedési rendszerre vagy más felhasználókra nézve, az OKEx kérheti az Ön megbízásainak törlését vagy pozíciójának egy részének bezárását. Végül az OKEx fenntartja a jogot, hogy korlátozza vagy részben törölje a pozíciót vagy a megrendeléseket a rendszer kockázatának csökkentése érdekében.

   4 、Mi a Biztosítási Alap?

   Biztosítási alapot hoznak létre a társadalmi veszteségek fedezésére vagy a határidős kereskedelemben bekövetkezett események rendezésére. Az alap forrásai elsősorban az OKEx-ből és a kényszerű felszámolások utáni prémiumokból származnak.

   5 iet Társadalmi veszteség & Teljes számla visszafizetési rendszer

   Az OKEX Futures a "teljes számla visszakövetelés" a visszafizetési ráta kiszámításához. A rendszer mind a három szerződésből származó fedezethívási veszteségek összevonásra kerülnek, és a visszatérítéseket az egyes felhasználók teljes számlájának nyeresége alapján számítják ki, ahelyett, hogy külön-külön kiszámítanák az egyes szerződések fedezeti lehívási veszteségeit és visszatérítéseit. Csak azok a felhasználók lesznek visszafizetések, akik az adott hét mindhárom szerződésében nettó nyereséggel rendelkeznek. Visszatérítés csak akkor következik be, ha a biztosítási alapnak nincs elegendő forrása a rendszer teljes fedezeti lehívási veszteségének fedezésére.

   A három szerződés kiegyenlítése és teljesítése (hetente, kéthetente & negyedévente) minden pénteken (hongkongi idő szerint) 16:00 órakor történik..

   Például:

   Kitöltetlen felszámolási megbízások az elszámolás során:

   Hetente: nincs

   Kéthetente: -100BTC

   Negyedévente: -20BTC

   A rendszer teljes fedezeti lehívási vesztesége = heti veszteség + kétheti veszteség + negyedéves veszteség = 0BTC-100BTC-20BTC = -120BTC

   Ha a rendszer veszteségei + biztosítási alap >= 0, akkor a visszafizetési ráta = 0

   Ha a rendszer veszteségei + biztosítási alap <0, akkor visszafizetési ráta = (rendszerveszteség + biztosítási alap) / nettó nyereség az összes szerződésben

   Például:

   A rendszer veszteségei: -120BTC

   Biztosítási alap = 100BTC

   Nyereség az összes szerződésnél = 20 000 BTC

   Visszafizetési arány = (-120BTC + 100BTC) / 20,000BTC = 0,1%

   Visszafizetési összeg azoknak a felhasználóknak, akik az összes szerződés nettó nyereségét elérték = (heti szerződésből származó nyereség + kétheti szerződés nyeresége + negyedéves szerződés nyeresége) * visszatérítési ráta.

   A visszafizetési összeget automatikusan levonják a nyereségből.

   Például a felhasználó által megszerzett nyereség:

   Heti = 3BTC

   Kéthetente = -2BTC

   Negyedévente = 1BTC

   Összesen = 3-2 + 1 = 2BTC.

   Ha a visszafizetési ráta = 0,1%, a felhasználó visszafizetési összege 2BTC * 0,1% = 0,002BTC.

   Mike Owergreen Administrator
   Sorry! The Author has not filled his profile.
   follow me
   Like this post? Please share to your friends:
   Adblock
   detector
   map