OKEx Opciós Kereskedési Felhasználói Szerződés

1. Áttekintés

1.1 Az OKEx Opciós Kereskedelem (a továbbiakban: Szolgáltatás) egy virtuális pénzügyi eszköz (VFA) származékos kereskedési szolgáltatás, amelyet az Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (a továbbiakban: OKEx) indított el. Az OKEx tervezte, kezeli és üzemelteti. Az OKEx Opciós Kereskedés engedélyezéséhez teljes mértékben el kell olvasnia, meg kell értenie és el kell fogadnia az „OKEx Opciós Kereskedés Felhasználói Megállapodást” és a jelen 7.1. Cikkben (a továbbiakban: Szerződés) foglaltakat. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes feltételt, mielőtt elfogadja a jelen megállapodást.

1.2 Felhívjuk figyelmét, hogy a Szerződés feltételeinek elfogadása előtt nem használja a Szolgáltatást. Különösen a Szerződés közvetlen elfogadásával vagy a Szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy elfogadta a Szerződés feltételeit.

2. A szolgáltatás használatának jogosultsága

2.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy:

 • Ön elfogadta az „OKEx Általános Szerződési Feltételeit”, és jogosult az ott meghatározott „Szolgáltatások” használatára, és nem tiltott azok használata;
 • ez a megállapodás nem mond ellent annak az országnak vagy régiónak a törvényeivel, ahonnan származik;
 • Ön a VFA-k jogi tulajdonosa, akiket letétbe helyezett a Szolgáltatásnál, és a fent említett VFA-k törvényes forrásokból származnak.

2.2 Ön tisztában van és vállalja a Szolgáltatás használatával járó kockázatokat, beleértve, de nem kizárólag:

 • a VFA-k és származékaik magas áringadozása rövid időn belül nagy vagy teljes veszteséget okozhat;
 • a fedezetként letétbe helyezett VFA elégtelensége azonnali felszámolást eredményezhet, és elveszítheti az összes VFA-t, amelyet a Szolgáltatásnál letétbe helyezett;
 • olyan technológiák történhetnek, amelyek elöregedhetnek, ami késleltetheti vagy blokkolhatja a Szolgáltatás használatát;
 • piaci anomália történhet, ami az Ön VFA-jának elvesztésével járhat.
 • időről időre a piac általános jólétének fenntartása érdekében az OKEx-nek hozzá kell adnia, törölnie vagy módosítania kell a házirendeket. Az ilyen fellépés lehet egy olyan felhasználó javára vagy ellenében, mint te.

2.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy:

 • A Szolgáltatást nem használja illegális célokra.
 • A piaci manipulációt semmilyen formában nem kezdeményezi és nem segíti elő.

3. A Szolgáltatás használata

3.1 A Szolgáltatás valós idejű rendelési könyvet nyújt Önnek, egyéb információkkal együtt. Megtekintheti vagy letöltheti az információkat saját elemzéséhez. Az OKEx nem felelős semmilyen megítélésért vagy elemzésért, amelyet a Szolgáltatás által szolgáltatott információk alapján tett.

3.2 A megrendeléseket az OKEx által előírt formában adhatja le a weboldalon, az ügyfélszoftveren, az API-n vagy bármely más csatornán keresztül. A megrendelés kitöltése után nem tudja lemondani vagy módosítani.

3.3 A nyitott megrendelés kitöltése után megnyílik a megfelelő pozíció. Miután lezárult egy lezárási megbízást, a megfelelő pozíció bezárul. A Szolgáltatás valós idejű információkat nyújt Önnek a pozícióiról, valamint a VFA-k és származékaik értékéről.

3.4 Az opciós szerződés kiegyenlítése naponta 08: 00-kor (UTC) történik. Ezután az UPL (nem realizált nyereség és veszteség) és az RPL (realizált nyereség és veszteség) értéke nullára áll vissza. Az elszámolás után az ezen elszámolási ciklusból felhalmozott nyereség visszavonható. (Az UPL és RPL definícióit és számításait lásd a OKEx Opciók útmutató).

3.5 A pénzbeni opciók (ITM) automatikusan érvényesek lesznek a lejárati időpontban 08: 00-kor (UTC). A szerződés teljesítésekor az egyenértékű kifizetéssel járó VFA-k hozzáadódnak a vevő számlájának egyenlegéhez, és levonásra kerülnek az eladótól. Mind a vevőnek, mind az eladónak díjat kell fizetnie a testmozgásért. A pénzbeni opciók (ATM) és a pénzen kívüli opciók (OTM) anélkül járnak le, hogy azokat a lejárati időpontban 08: 00-kor (UTC) gyakorolnák. (A gyakorlati elszámolás összegének, az ITM, az ATM és az OTM meghatározásához és számításához lásd: OKEx Opciók útmutató);

3.6 A Szolgáltatásért fizetnie kell az OKEx-et. Ami a fizetési módot illeti, olvassa el a OKEx díjütemezési szint a részletekért.

3.7 Ha az elszámolás és a teljesítés előtt piaci anomáliák lépnek fel, ideértve, de nem kizárólagosan, az alapul szolgáló index hirtelen ingadozását vagy a kóros visszafizetési arányt, az OKEx saját belátása szerint dönthet úgy, hogy megfelelő időben, üzletileg ésszerű módszerrel fizet. Az OKEx értesítést küld az ilyen részletes szabályokról.

4. Kockázatkezelés

4.1 A szolgáltatás különféle intézkedéseket vezet be a szisztematikus kockázatok ellenőrzésére, többek között, de nem kizárólag:

 • Mark Price mechanizmus
 • Részleges felszámolási mechanizmus
 • Felszámolási mechanizmus
 • Társadalmi visszafizetési eljárás

Az OKEx folyamatosan javítja kockázatkezelési intézkedéseit.

4.2 "Mark Price mechanizmus". Az OKEx a Mark Price mechanizmust alkalmazza, hogy elkerülje a felhasználóknak az ármanipuláció vagy más rosszindulatú piaci szabálytalanságok által okozott lehetséges veszteségeit. A Mark Ár kiszámítása fekete modell alapján történik, és az opciós ár elvárások teljes változásával korrigálódik, amelyet nem egyetlen eszköz tranzakciója vagy árajánlata határoz meg. Az OKEx Mark Price-t alkalmaz a pozícióérték, a PnL (nyereség és veszteség) és a fedezet kiszámításakor a kockázatkezelés alapjaként.

4.3 "Részleges felszámolási mechanizmus". Amikor fiókja nem felel meg a fedezeti követelménynek, a részleges felszámolás indul. Fiókját ideiglenesen a Szolgáltatás kockázatkezelő motorja veszi át. A részleges felszámolási mechanizmusban a Szolgáltatás kockázatkezelő motorja folyamatosan felszámolja az Ön pozícióit, mindaddig, amíg számlája még egyszer nem felel meg a fedezeti követelménynek. Kérjük, olvassa el a OKEx Opciók útmutató a részletekért.

4.4 "Felszámolási mechanizmus". Amikor a számla tőkéje a likvidációs szint alá esik, a felszámolás elindul. Az Ön fiókjában lévő összes pozíció átkerül a Szolgáltatás kockázatkezelő motorjába későbbi felszámolás céljából. Az átutalás után az összes pozícióját kiirtják, és a számla tőkéje nulla lesz. Kérjük, olvassa el a OKEx Opciók útmutató a részletekért.

4.5 "Társadalmi visszafizetési eljárás". A felhasználói számlák felszámolásából eredő veszteségeket hiánynak nevezzük. Az Elszámolás során a Szolgáltatás kiszámítja az összes Kényszerített Felszámolás okozta teljes hiányt (mind a Szolgáltatás Kockázatkezelő Motorjának kiváltása, mind a későbbi felszámolása során). A teljes hiányt a Szolgáltatás Biztosítási Alapja kompenzálja elsőbbségben. Ha a biztosítási alap kimerül, a Szolgálat elfogadja a Societal Clawback eljárást a fennmaradó hiány fedezésére. Azokra a felhasználókra, akik a ciklus során nettó nyereséggel rendelkeznek, ez a visszafogás vonatkozik. Kérjük, olvassa el a OKEx Opciók útmutató további részletekért.

4.6 Ha az Ön pozícióinak vagy nyitott megbízásainak mérete olyan szintre halmozódik, amely jelentős fenyegetést jelent a többi felhasználó számára, az OKEx saját belátása szerint kérheti Önt, hogy törölje megrendeléseit, vagy zárja be pozícióinak egy részét. Végső intézkedésként a Szolgáltatás fenntartja a jogot, hogy korlátozza vagy törölje pozícióit vagy megrendeléseit a rendszer kockázatának csökkentése érdekében.

5. A felelősség korlátozása

5.1 Tudomásul veszi, hogy megértette a Szolgáltatással kapcsolatos szabályokat és irányelveket. Az OKEx nem felel a veszteségért a szabályok és házirendek félreértése miatt. Különösen a pozícióinak megnyitásához vagy fenntartásához a fedezetként letétbe helyezett VFA-k mennyiségének meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. Ha a követelmények nem teljesülnek, a kényszer-felszámolás indul. Kényszerített felszámolás esetén elveszítheti az összes VFA-t, amelyet letétként letétbe helyezett.

5.2. Pontos tranzakciós adatai csak a végső elszámolást követően jelennek meg. A két egymást követő település között megjelenített információk csak tájékoztató jellegűek, és nem garantálhatók, hogy hivatalos eredmények legyenek. Ön veszteségeket szenvedhet, ha ilyen információk alapján működik, és az OKEx nem felelős az ilyen veszteségekért.

5.3 A törvényi vagy rendeleti változásoknak való megfelelés érdekében, vagy a piac általános jólétének fenntartása érdekében az OKEx-nek saját belátása szerint időről időre módosítania kell a szabályzatokat, a szabályokat vagy a sürgősségi szabályokat kell végrehajtania. Az ilyen változtatások vagy megvalósítások a fiókjának ideiglenes elérhetetlenségéhez, a fiók visszaköveteléséhez, bizonyos pozícióinak azonnali bezárásához vagy a Szolgáltatás egyéb megszakításához vezethetnek. Az OKEx nem vállal felelősséget a felmerült veszteségekért.

5.4 Az OKEx nem vállal felelősséget az ellenőrizetlen helyzetek által okozott károkért, ideértve, de nem kizárólag:

 • előre bejelentett rendszerkarbantartás;
 • az internetes eszközök meghibásodása, amely megakadályozza az adatátvitelt;
 • háború, zavargások, áradások, földrengések vagy bármilyen más váratlan fennakadás;
 • hackertámadások, számítógépes vírusok, internetes hálózati meghibásodások, banki problémák, webhelyfrissítések, szolgáltatás felfüggesztése, késedelem vagy törlés a kormány megszakítása miatt;
 • kiszámíthatatlan vagy megoldhatatlan kérdések a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal;
 • harmadik felek által okozott helyzetek, ideértve a nem megfelelő vagy késleltetett helyzeteket is

5.5 A hálózati hibák, rendszerhibák, hackelési támadások és más előre nem látható tényezők kóros forgalmat, piaci megszakadásokat és egyéb lehetséges anomáliákat okozhatnak. Az OKEx fenntartja a jogot a tranzakciók törlésére és / vagy visszavonására egy olyan időtartamra, amely alatt elegendőnek tartja a káros piaci hatások enyhítését. Az OKEx nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

5.6 Tudja, hogy a technológiai leállás váratlanul bekövetkezhet. Az OKEx nem vállal felelősséget a technológiai leállások által okozott károkért, beleértve, de nem kizárólag:

 • a Szolgáltatáshoz való csatlakozás elvesztése, késése, megszakadása vagy egyéb meghibásodása.
 • a szolgáltatás leállítása, lassúsága, nem reagálása vagy egyéb hibás működése túlterhelés miatt.
 • meghibásodás, mivel a szolgáltatás képtelen az interneten keresztül megfelelő módon harmadik féltől lekérni a szükséges adatokat.

5.7 Az OKEx szigorúan tiltja a tisztességtelen kereskedési magatartást. Az OKEx fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint végrehajtja a fiókja felett a végrehajtó ellenőrzést, ha Ön

 • ármanipulációban vagy bármilyen más rosszindulatú piaci szabálytalanságban vesznek részt;
 • károsíthatja a többi felhasználót vagy az OKEx-et a Szolgáltatás sebezhetőségének kihasználásával vagy más ésszerűtlen eszközökkel;
 • részt vesznek bármely más olyan tevékenységben, amelyet az OKEx károsnak ítél a piac általános jólétére.

Az OKEx fenntartja a jogot, hogy a piac általános jólétére gyakorolt ​​káros hatások kiküszöbölése érdekében, de nem kizárólagosan, a számlák bezárását, a kereskedelem korlátozását, a kereskedelem leállítását, a tranzakciók törlését és a tranzakciók visszagörgetését tegye lehetővé. Az OKEx nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely akkor merül fel, ha ilyen intézkedés történik Ön ellen.

6. Kártérítés

6.1 Meg kell térítenie az OKEx-et az OKEx-fiókjával és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos műveletekért.

6.2 Ezennel vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlannak tartja az OKEx-et minden olyan követeléssel vagy követeléssel szemben (beleértve az ésszerű jogi díjakat is), amelyeket harmadik fél az OKEx-szel szemben a jelen szerződés megszegése vagy a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt okozott vagy okozott , bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértését és / vagy bármely harmadik fél cselekedeteit vagy tétlenségét, akiknek engedélyt ad az OKEx-fiók használatára, vagy weboldalunk, szoftverünk, rendszerünk elérésére (beleértve a bármelyik Szolgáltatást nyújtja), amelyet mi üzemeltetünk vagy nevünkben működtetünk, vagy bármelyik Szolgáltatást az Ön nevében.

7. Vegyes

7.1 A jelen Szerződés tartalma magában foglalja az OKEx különféle rendszerspecifikációit, a jelen Megállapodás mellékletében szereplő egyéb megállapodásokat vagy szabályokat, az Opciós útmutatót és a Szolgáltatással kapcsolatos egyéb vonatkozó megállapodásokat és szabályokat, amelyeket az OKEx időről időre kiadhat. Miután a fenti tartalmat hivatalosan közzétették, ez a megállapodás szerves részét képezi, és azt is be kell tartania. Bármilyen ellentmondás esetén a fenti tartalom és a jelen Megállapodás között a jelen Megállapodás az irányadó, ha nem tesznek ellenkező nyilatkozatokat.

7.2 Az OKEx fenntartja a jogot, hogy szükség esetén egyoldalúan módosítsa ezt a megállapodást (beleértve a fenti tartalmat is). Ilyen módosítás bármikor, előzetes értesítés nélkül megtörténhet. Bármilyen változás esetén a módosított tartalmat azonnal fel kell tüntetni az OKEx weboldalán. Kérjük, ellenőrizze az ott közzétett legfrissebb információkat, hogy tájékoztassa magát minden változásról. A Szolgáltatás további használata vagy hozzáférése a változások közzétételét követően e változások elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a módosított tartalmat, akkor hagyja abba a kapcsolódó szolgáltatások használatát.

7.3 Nagyon alaposan olvassa el a megállapodást és az abban hivatkozott dokumentumokat. Ha van valami, amit nem ért a Megállapodásban és az itt hivatkozott dokumentumokban, akkor ezt meg kell vitatnia az OKEx-szel, és meg kell kérnie a szükséges magyarázatot. Bármilyen hivatalos kommunikációt Önnel elektronikus levél útján folytatunk, hacsak másképp nem utasítjuk. A dokumentumokat elektronikus levélben küldjük Önnek, és törekednie kell arra, hogy a dokumentumokat ugyanazon az úton küldje el nekünk. Telefonon is felveheti velünk a kapcsolatot. Bármilyen hivatalos kommunikáció veled, hacsak másként nem állapodnak meg, angol nyelven zajlik. A Szerződés angol nyelvű változata vagy bármely ilyen közlés, valamint a Megállapodás vagy az ilyen jellegű (adott esetben) idegen nyelvű fordítás közötti ellentmondás esetén a megfelelő angol nyelvű változat az irányadó. A kommunikáció és a megállapodás közötti ellentmondás esetén a megállapodás az irányadó.

7.4. A jelen felhasználói megállapodás létrehozását, érvényességét, magyarázatát, módosítását, végrehajtását és vitarendezését a Seychelle-szigeteki törvények szabályozzák..

7.5 Ha a felhasználó és az OKEx között vita merül fel, mindkét félnek tárgyalások útján kell megpróbálnia megoldást kidolgoznia. Ha azonban a kísérlet sikertelen, mindkét félnek meg kell állapodnia a nézeteltérés vagy a vita rendezésében a Seychelle-szigeteki igazságszolgáltatáson keresztül..

7.6 A megállapodás minden címsora csak az olvasás kényelmét szolgálja, és nem befolyásolja annak értelmezését.

7.7 Ez a megállapodás nem vonatkozik az Opciós Kereskedelmi Szimuláció felhasználóira.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner