OKEx Határidős Kereskedelmi Felhasználói Szerződés

1. Áttekintés

1.1 Az OKEx Futures Trading (a továbbiakban: Szolgáltatás) egy virtuális pénzügyi eszköz (VFA) származékos kereskedési szolgáltatás, amelyet az Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (a továbbiakban: OKEx) indított el. Az OKEx tervezte, kezeli és üzemelteti. Az OKEx Határidős Kereskedés engedélyezéséhez teljes mértékben el kell olvasnia, meg kell értenie és el kell fogadnia az „OKEx Futures Kereskedelmi Felhasználói Megállapodást” és a jelen szerződés 7.1. Cikkében (a továbbiakban: Szerződés) foglaltakat. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes feltételt, mielőtt elfogadja a jelen megállapodást.

1.2 Felhívjuk figyelmét, hogy a Szerződés feltételeinek elfogadása előtt nem használja a Szolgáltatást. Különösen a Szerződés közvetlen elfogadásával vagy a Szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy elfogadta a Szerződés feltételeit.

2. A szolgáltatás használatának jogosultsága

2.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy:

 • Ön elfogadta az „OKEx Általános Szerződési Feltételeit”, és jogosult az ott meghatározott „Szolgáltatások” használatára, és nem tiltott azok használata;
 • ez a megállapodás nem mond ellent annak az országnak vagy régiónak a törvényeivel, ahonnan származik;
 • Ön a VFA-k jogi tulajdonosa, akiket letétbe helyezett a Szolgáltatásnál, és a fent említett VFA-k törvényes forrásokból származnak.

2.2 Ön tisztában van a Szolgáltatás használatával járó kockázatokkal és vállalja azokat, amelyek többek között a következőket tartalmazzák:

 • a VFA-k és származékaik magas áringadozása rövid időn belül nagy vagy teljes veszteséget okozhat;
 • a fedezetként letétbe helyezett VFA elégtelensége azonnali felszámolást eredményezhet, és elveszítheti az összes VFA-t, amelyet a Szolgáltatásnál letétbe helyezett;
 • technológiai felháborodás történhet, amely késleltetheti vagy blokkolhatja a Szolgáltatás használatát;
 • piaci anomália történhet, ami az Ön VFA-jának elvesztésével járhat.
 • időről időre a piac általános jólétének fenntartása érdekében az OKEx-nek politikákat kell hozzáadnia, eltávolítania vagy módosítania. Az ilyen fellépés lehet egy olyan felhasználó javára vagy ellenében, mint te.

2.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy:

 • A Szolgáltatást nem használja illegális célokra.
 • A piaci manipulációt semmilyen formában nem kezdeményezi és nem segíti elő.

3. A Szolgáltatás használata

3.1 A Szolgáltatás valós idejű rendelési könyvet nyújt Önnek, egyéb információkkal együtt. Megtekintheti vagy letöltheti az információkat saját elemzéséhez.

Az OKEx nem felelős semmilyen megítélésért vagy elemzésért, amelyet a Szolgáltatás által szolgáltatott információk alapján tett.

3.2 A megrendeléseket az OKEx által előírt formában adhatja le a weboldalon, az ügyfélszoftveren, az API-n vagy bármely más csatornán keresztül. A megrendelés kitöltése után nem tudja lemondani vagy módosítani.

3.3 Ha a “Nyitott hosszú” vagy “Nyitott rövid” megrendelését kitölti, a megfelelő pozíció kinyílik. A „Bezárás hosszú” vagy „Bezárás rövid” megrendelés kitöltése után a megfelelő pozíció bezárul. A Szolgáltatás valós idejű információkat nyújt Önnek a pozícióiról, valamint a VFA-k és származékaik értékéről.

3.4 A határidős ügyleteket minden nap 08:00 órakor (UTC) kell elszámolni (a továbbiakban: elszámolás). Az elszámolási ár a Legutóbbi Mark Ár (amelyet a Szolgáltatás határozott meg és számított ki, lásd: „OKEx Határidős útmutató”). Az Elszámoláskor az UPL-vel megegyező FVA-k hozzáadódnak az RPL-hez, és az RPL-vel csökkentett RPL-vel jóváírják az egyenlegét, amelyet azonnal fel lehet vonni (a fedezeti követelmények és a Szolgáltatás által előírt egyéb korlátok függvényében). Ezután az UPL és az RPL nullára áll. (Az UPL meghatározásait és számítási módszereit illetően 、 az RPL és a visszafizetési összeg az „OKEx Futures Guide” részben található.)

3.5 A szerződés teljesítésének időpontjában (minden péntek 08:00 UTC) a rendszer lezárja az összes nyitott heti határidős pozíciót. Az ár a BTC / USDT vagy más releváns index számtani középértéke lesz az előző egy órában a szállítás előtt. A pozíció lezárása után elért nyereség és veszteség hozzáadódik az RPL-hez, és az RPL-rel csökkentve a visszafizetési összeget jóváírják egyenlegén, amelyet azonnal fel lehet vonni. Ezután az UPL és az RPL értéke 0-ra áll vissza. "OKEx Futures Guide").

3.6 A Szolgáltatásért díjat kell fizetnie az OKEx-nek. A díjtáblázatért lásd: „OKEx Futures Guide”.


3.7 Ha az elszámolás és a teljesítés előtt piaci anomáliák lépnek fel, ideértve, de nem kizárólagosan, az alapul szolgáló index hirtelen ingadozását vagy a kóros visszafizetési arányt, az OKEx saját belátása szerint dönthet úgy, hogy megfelelő időben, üzletileg ésszerű módszerrel fizet. Az OKEx értesítést küld az ilyen részletes szabályokról.

4. Kockázatkezelés

4.1 A szolgáltatás különféle intézkedéseket vezet be a szisztematikus kockázatok ellenőrzésére, többek között, de nem kizárólag:

 • Fedezeti rendszer többszintű karbantartási árrésszel
 • Felszámolási mechanizmus
 • Társadalmi visszafizetési eljárás

Az OKEx folyamatosan javítja kockázatkezelési intézkedéseit.

4.2 “Fedezeti rendszer többszintű karbantartási fedezeti hányadossal”. A Szolgáltatásnál letétbe helyezett VFA-k alapján a kinyitható pozíció mérete korlátozott. Ezen túlmenően, a felszámolás elkerülése érdekében a Margin Ratio-t (amelyet a Szolgáltatás határozott és számított ki, lásd: „OKEx Futures Guide”) magasabbnak kell tartania, mint a Maintenance Margin Ratio-t, amely a legalacsonyabb szükséges Margin Ratio az Ön jelenlegi pozícióinak fenntartásához. . A Szolgálat elfogad egy többszintű karbantartási ráta ütemtervet. Minél nagyobb pozíciót nyitunk, annál magasabb karbantartási különbözetre lesz szükség. Kérjük, olvassa el az „OKEx Futures Guide” című részt.

4.3 „Felszámolási mechanizmus”. Ha fiókjának fedezeti hányadosa alacsonyabb, mint a karbantartási különbözet ​​+ a felszámolási díj mértéke, a fiók felszámolása indul. Fiókját ideiglenesen a Szolgáltatás kockázatkezelő motorja veszi át; és a felszámolási folyamat befejezése után ismét az ön ellenőrzése alatt áll. A felszámolási mechanizmusban a szolgáltatás kockázatkezelő motorja folyamatosan felszámolja az Ön pozícióit, mindaddig, amíg a fedezeti hányad vissza nem tér a többszintű fenntartási fedezeti ráta szintjéig, vagy a pozíciói teljesen felszámolásra kerülnek. Kérjük, olvassa el az „OKEx Futures Guide” című részt.

4.4 „Társadalmi visszafizetési eljárás”. Egyes felhasználók által letétbe helyezett VFA-k nem biztos, hogy képesek fedezni a felszámolás során felmerülő költségeket. A felszámoláson átesett összes felhasználó teljes hiányát először a Szolgáltatás Biztosítási Alapja fizeti ki. Ha a Biztosítási Alap kimerül, a Szolgálat elfogadja a társadalmi visszafizetési eljárást a fennmaradó hiány fedezésére. Azokra a felhasználókra, akiknek aznap nettó nyereségük van, ez a visszafogás vonatkozik. Kérjük, olvassa el az „OKEx Futures Guide” című részt.

4.5 Ha az Ön pozícióinak vagy nyitott megbízásainak összege olyan szintre nő, amely jelentős fenyegetést jelent a többi felhasználó számára, az OKEx saját belátása szerint kérheti Önt, hogy törölje megrendeléseit, vagy zárja be pozícióinak egy részét. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az OKEx fenntartja kizárólagos és teljes jogát és mérlegelési jogkörét kivételes körülmények között az Ön pozíciójának vagy megrendeléseinek teljes vagy részleges lezárására.

5. A felelősség korlátozása

5.1 Tudomásul veszi, hogy megértette a szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat és irányelveket. Az OKEx nem felel a veszteségért a szabályok és házirendek félreértése miatt. Különösen a pozícióinak megnyitásához vagy fenntartásához a fedezetként letétbe helyezett VFA-k mennyiségének meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. Ha a követelmények nem teljesülnek, a felszámolás elindul. Ha felszámolás történik, elveszítheti az összes VFA-t, amelyet letétként letétbe helyezett.

5.2 Az Ön kereskedésének információja hivatalos lesz az elszámoláskor. A 2 egymást követő elszámolás között megjelenített információk csak tájékoztató jellegűek, és nem garantálható, hogy a hivatalos eredményre utalnak. A megadott intro-elszámolási információk alapján intézkedéseivel veszteséget szenvedhet. Az OKEx nem vállal felelősséget a felmerült veszteségekért.

5.3 A törvényi vagy rendeleti változásoknak való megfelelés érdekében, vagy a piac általános jólétének fenntartása érdekében az OKEx-nek saját belátása szerint időről időre módosítania kell a szabályzatokat, a szabályokat vagy a sürgősségi szabályokat kell végrehajtania. Az ilyen változtatások vagy megvalósítások a fiókjának ideiglenes elérhetetlenségéhez, a fiók visszaköveteléséhez, bizonyos pozícióinak azonnali bezárásához vagy a Szolgáltatás egyéb megszakításához vezethetnek. Az OKEx nem vállal felelősséget a felmerült veszteségekért.

5.4 Az OKEx nem vállal felelősséget az ellenőrizetlen helyzetek által okozott károkért, amelyek többek között:

 • a rendszer karbantartása az előzetes bejelentés szerint;
 • az internetes eszközök meghibásodása, amely megakadályozza az adatátvitelt;
 • háború, zavargások, áradások, földrengések vagy bármilyen más váratlan fennakadás;
 • hackertámadások, számítógépes vírusok, internetes hálózati meghibásodások, banki problémák, weboldalak frissítése, szolgáltatás felfüggesztése, késedelem vagy törlés a kormányzat megszakítása miatt;
 • kiszámíthatatlan vagy megoldhatatlan kérdések a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal;
 • harmadik fél okozta, ideértve a nem megfelelő vagy elhalasztott kivégzéseket is.

5.5 A hálózati hibák, rendszerhibák, hackelési támadások és más előre nem látható tényezők kóros forgalmat, piaci megszakadásokat és egyéb lehetséges anomáliákat okozhatnak. Az OKEx fenntartja a jogot a tranzakciók törlésére és / vagy visszavonására egy olyan időtartamra, amely alatt elegendőnek tartja a káros piaci hatások enyhítését. Az OKEx nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

5.6 Tisztában van azzal, hogy a technológiai felháborodások váratlanul bekövetkezhetnek. Az OKEx nem vállal felelősséget a technológiai megbotrányok által okozott károkért, amelyek többek között a következőket tartalmazzák:

 • a Szolgáltatáshoz való csatlakozás elvesztése, késése, megszakadása vagy egyéb meghibásodása.
 • a szolgáltatás leállítása, lassúsága, nem reagálása vagy egyéb hibás működése túlterhelés miatt.
 • meghibásodás, mivel a szolgáltatás képtelen az interneten keresztül megfelelő módon harmadik féltől lekérni a szükséges adatokat.

5.7 Az OKEx szigorúan tiltja a tisztességtelen kereskedési magatartást. Az OKEx fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint végrehajtja a fiókja felett a végrehajtó ellenőrzést, ha Ön

 • ármanipulációban vagy bármilyen más rosszindulatú piaci szabálytalanságban vesznek részt;
 • károsíthatja a többi felhasználót vagy az OKEx-et a Szolgáltatás sebezhetőségének kihasználásával vagy más ésszerűtlen eszközökkel;
 • részt vesznek bármely más olyan tevékenységben, amelyet az OKEx károsnak ítél a piac általános jólétére.

Az OKEx fenntartja a jogot, hogy a piac általános jólétére gyakorolt ​​káros hatások kiküszöbölése érdekében – de nem kizárólagosan – bezárja számláit, korlátozza a kereskedést, leállítsa a kereskedést, törölje a tranzakciókat és visszavonja a tranzakciókat. Az OKEx nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely akkor merül fel, ha ilyen intézkedés történik Ön ellen.

6. Kártérítés

6.1 Meg kell térítenie az OKEx-et az OKEx-fiókjával és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos műveletekért.

6.2 Ezennel vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlannak tartja az OKEx-et minden olyan követeléssel vagy követeléssel szemben (beleértve az ésszerű jogi díjakat is), amelyeket harmadik fél az OKEx-szel szemben a jelen szerződés megszegése vagy a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt okozott vagy okozott. , bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértését és / vagy bármely harmadik fél cselekedeteit vagy tétlenségét, akiknek engedélyt ad az OKEx-fiók használatára, vagy weboldalunk, szoftverünk, rendszerünk (beleértve a bármelyik Szolgáltatást nyújtja), amelyet mi üzemeltetünk vagy nevünkben működtetünk, vagy bármelyik Szolgáltatást az Ön nevében.

7. Vegyes

7.1 A jelen szerződés tartalma magában foglalja az OKEx különféle rendszerspecifikációit, a megállapodás mellékletében szereplő egyéb megállapodásokat vagy szabályokat, az OKEx Futures with coin margin felhasználói útmutatóját, az OKEx Futures with USDT margin felhasználói útmutatóját és egyéb vonatkozó megállapodásokat, az OKEx szolgáltatással kapcsolatos szabályait időről időre kiadhatja. Miután a fenti tartalmat hivatalosan közzétették, ez a megállapodás szerves részét képezi, és azt is be kell tartania. A fenti tartalom és a jelen megállapodás közötti ellentmondás esetén ez a megállapodás az irányadó, ha nincs ezzel ellentétes állítás.

7.2 Az OKEx fenntartja a jogot, hogy szükség esetén egyoldalúan módosítsa ezt a megállapodást (beleértve a fenti tartalmat is). Ilyen módosítás bármikor, előzetes értesítés nélkül megtörténhet. Bármilyen változás esetén a módosított tartalmat azonnal fel kell tüntetni az OKEx weboldalán. Kérjük, ellenőrizze az ott közzétett legfrissebb információkat, hogy tájékoztassa magát minden változásról. A Szolgáltatás további használata vagy hozzáférése a változások közzétételét követően e változások elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a módosított tartalmat, akkor hagyja abba a kapcsolódó szolgáltatások használatát.

7.3 Nagyon alaposan olvassa el a megállapodást és az abban hivatkozott dokumentumokat. Ha van valami, amit nem ért a Megállapodásban és az itt hivatkozott dokumentumokban, akkor ezt meg kell vitatnia az OKEx-szel és meg kell kérnie a szükséges magyarázatot. Bármilyen hivatalos kommunikációt Önnel elektronikus levél útján folytatunk, hacsak másképp nem utasítjuk. A dokumentumokat elektronikus levélben küldjük Önnek, és törekednie kell arra, hogy a dokumentumokat ugyanazon az úton küldje el nekünk. Telefonon is felveheti velünk a kapcsolatot. Bármilyen hivatalos kommunikáció veled, hacsak másként nem állapodnak meg, angol nyelven zajlik. A Szerződés angol nyelvű változata vagy bármely ilyen közlés, valamint a Megállapodás vagy az ilyen jellegű (adott esetben) idegen nyelvű fordítás közötti ellentmondás esetén a megfelelő angol nyelvű változat az irányadó. A kommunikáció és a megállapodás közötti ellentmondás esetén a megállapodás az irányadó.

7.4. A jelen felhasználói megállapodás létrehozását, érvényességét, magyarázatát, módosítását, végrehajtását és vitarendezését a Seychelle-szigeteki törvények szabályozzák..

7.5 Ha a felhasználó és az OKEx között vita merül fel, mindkét félnek tárgyalások útján kell megpróbálnia megoldást kidolgoznia. Ha azonban a kísérlet sikertelen, mindkét félnek meg kell állapodnia a nézeteltérés vagy vita rendezésében a Seychelle-szigeteki igazságszolgáltatáson keresztül..

7.6 A megállapodás minden címsora csak az olvasás kényelmét szolgálja, és nem befolyásolja annak értelmezését.

7.7 Ez a megállapodás nem vonatkozik a Futures Trading Simulation felhasználóira.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map